Courses by InstructorBase

Name

Đàm Thị Quỳnh Lương

Instructor

Instructor introduce

Đàm Thị Quỳnh Lương, hiện là Nhân sự cấp cao tại Công ty CP ADT Quốc Tế, với kinh nghiệm 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, đã trực tiếp tuyển dụng nhân sự cho hơn 50 Doanh nghiệp tại Hà Nội. 

© 2018 Edunow. All rights reserved