Courses by InstructorBase

Name

Vui Pham

Instructor

Instructor introduce

– Giám đốc Công ty dược phẩm Peakmedi.
– 13 năm kinh nghiệm trong ngành dược.
– 8 năm kinh nghiệm kinh doanh chuỗi nhà thuốc.
– 7 năm kinh nghiệm trình dược viên và quản lý đào tạo trình dược viên.
– 2 năm làm quản lý tư vấn bảo hiểm nhân thọ AIA, Manulife.
– Là tổng thư ký BNI hiệp hội các doanh nghiệp Việt Nam.
– Tham gia các khóa học quản trị doanh nghiệp tại kinh tế quốc dân, các khóa học bán hàng và kinh doanh khác.
– Tham gia khóa học NLP, khám phá sức mạnh tiềm ẩn con người của ToniRobbin tại Singapo.
– Tốt nghiệp khóa đào tạo làm trainer.

© 2018 Edunow. All rights reserved