Chi tiết Nội dung đào tạo sản phẩm

• Admin              478 views

Nội dung đào tạo chuyển giao

A Hướng dẫn admin:  
A1  Tạo các phòng ban và phân quyền
A2 Import học viên (dùng SIS import)
B Hướng dẫn giảng viên cơ bản:
B1 Đăng nhập, tạo mật khẩu, thay đổi mật khẩu, lấy lại mật khẩu:
B2 Tạo khóa học (course)-m xuất bản khóa học
B3 Tạo Module:
B4 Page- tạo trang
B5 Đẩy files:
B6 Asigment-bài tập tự luận:
B7 Quiz- bài tập trắc nghiệm:
B8 Disscusion-thảo luận:
B9 People- thêm bớt quản lý thành viên:
B10 Grade-chấm điểm:
 Hướng dẫn giảng viên nâng cao:
B11 Cách chia khóa học( course )thành lớp (section), nhóm (group)
B14 12 dạng câu hỏi Quiz
B15 Pair- ghép cặp cha mẹ
B16 Attendance-điểm danh
B17 Đánh giá học viên: leaning mastry, Outcome, Rubric, grade
B13 Xây dựng ngân hàng câu hỏi từ file Word (tùy chọn)
B18 Sử dụng công cụ giám sát thi trực tuyến (tùy chọn)
C Hướng dẫn học viên:
C1 Đăng nhập, tạo mật khẩu, thay đổi mật khẩu, lấy lại mật khẩu
C2 Làm bài luận-Asigment
C3 Làm bài trắc nghiệm-Quiz
C4 Tham gia thảo luận-Disscussion
C5 Làm việc nhóm-Group

 

Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bấm vào đây để đánh giá xếp hạng bài viết!

Average rating 4 / 5. Số lượt xếp hạng 1

Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này

Cám ơn bạn đã đánh giá !

Hãy heo dõi chúng tôi để nhận được nhiều thông tin hữu ích

Facebook Comments

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Hướng dẫn nhanh giảng viên cách sử dụng (Aug-2021)
0986354152