Hướng dẫn giảng viên

hệ thống đào tạo trực tuyến
Hướng dẫn sử dụng công cụ Conference giảng trực tuyến

Timeline: 0-48”: tạo conference 01:13: Bật Mic 1:30”: Bật webcam 1:43”: chia sẻ màn hình. 2:27”: chia sẻ powerpoint 3:20”: Poll 3:34: presentation: trình chiếu Make presenter Take presenter Sử dụng các công cụ bên phải 7:05”: chia sẻ video Conference-hướng dẫn giảng viên

Chi tiết Nội dung đào tạo sản phẩm

Nội dung đào tạo chuyển giao A Hướng dẫn admin:   A1  Tạo các phòng ban và phân quyền A2 Import học viên (dùng SIS import) B Hướng dẫn giảng viên cơ bản: B1 Đăng nhập, tạo mật khẩu, thay đổi mật khẩu, lấy lại mật khẩu: B2 Tạo khóa học (course)-m xuất bản khóa […]

Hướng dẫn nhanh giảng viên cách sử dụng (Aug-2021)

Hướng dẫn nhanh giảng viên -học viên A-Z (giao diện tiếng Việt): Hướng dẫn giảng viên từ A-Z (giao diện tiếng Anh): Giảng viên mở video này trong trình duyệt riêng: https://youtu.be/RvHe63yXvjo Sau đó nhấp chuột vào nội dung cần xem: English quick guides for teachers and students: Edunow English quick guide A-Z for Teachers […]

Hướng dẫn giảng viên sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến (2021)

Sau đây là các bước hướng dẫn giảng viên sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến: 1. Tạo khóa học (course) 2. Tạo Module 3. Tạo trang (page) 4. Giảng viên đẩy files lên hệ thống 5. Hướng dẫn tạo Asigment – bài tập tự luận 6. Hướng dẫn giảng viên tạo Quiz – bài […]

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Chi tiết Nội dung đào tạo sản phẩm
Hướng dẫn nhanh giảng viên cách sử dụng (Aug-2021)
0986354152