Hướng dẫn giảng viên

hệ thống đào tạo trực tuyến
Hướng dẫn sử dụng công cụ Confference giảng trực tuyến

Time line: 0-48”: tạo conference 01:13: Bật Mic 1:30”: Bật webcam 1:43”: chia sẻ màn hình. 2:27”: chia sẻ powerpoint 3:20”: Poll 3:34: presentation: trình chiếu Make presenter Take presenter Sử dụng các công cụ bên phải 7:05”: chia sẻ video Conference-hướng dẫn giảng viên

Nội dung đào tạo

Nội dung đào tạo chuyển giao A. Hướng dẫn admin:   A1  Tạo các phòng ban và phân quyền A2 Import học viên (dùng SIS import) B Hướng dẫn giảng viên cơ bản: B1 Đăng nhập, tạo mật khẩu, thay đổi mật khẩu, lấy lại mật khẩu: B2 Tạo khóa học (course)-m xuất bản khóa […]

Hướng dẫn giảng viên (Aug-2021)

  Hướng dẫn nhanh giảng viên -học viên A-Z, giao diện tiếng Việt: Hướng dẫn giảng viên từ A-Z, giao diện tiếng Anh: Giảng viên mở video này trong trình duyệt riêng: https://youtu.be/RvHe63yXvjo sau đó nhấp chuột vào nội dung cần xem: English quick guides for teachers and students: Edunow English quick guide A-Z for […]

Hướng dẫn giảng viên sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến (2020)

Tạo khóa học (course): Tạo Module: Tạo trang (page): Đẩy files: Asigment-bài tập tự luận: Quiz- bài tập trắc nghiệm: Disscusion-thảo luận: People- thêm bớt quản lý thành viên: Grade-chấm điểm:  

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Nội dung đào tạo
Hướng dẫn giảng viên (Aug-2021)
0986354152