Hướng dẫn học viên

hệ thống đào tạo trực tuyến
Hướng dẫn sử dụng công cụ Confference giảng trực tuyến

Time line: 0-48”: tạo conference 01:13: Bật Mic 1:30”: Bật webcam 1:43”: chia sẻ màn hình. 2:27”: chia sẻ powerpoint 3:20”: Poll 3:34: presentation: trình chiếu Make presenter Take presenter Sử dụng các công cụ bên phải 7:05”: chia sẻ video Conference-hướng dẫn giảng viên

Hướng dẫn học viên sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến

Đăng nhập hệ thống: Làm bài tập tự luận:   Làm bài tập trắc nghiệm:

BÀI VIẾT NỔI BẬT

0986354152