Quản trị doanh nghiệp

hiệu quả của hệ thống đào tạo trực tuyến
Hệ thống đào tạo trực tuyến & Những hiệu quả bất ngờ mang lại

Đào tạo trực tuyến (e-learning, online education hay massively open online course). Đã thay đổi hoàn toàn cách phương pháp học truyền thống tác động đến người học. Không giống như phương pháp dạy “bảng đen, phấn trắng” truyền thống. Đào tạo trực tuyến làm cho việc học trở nên đơn giản, dễ dàng và […]

giải pháp đào tạo trực tuyến
Đào tạo trực tuyến – Giải pháp đào tạo tăng hiệu suất làm việc hiệu quả

Đào tạo trực tuyến E-Learning là phương thức học tập. Thông qua một thiết bị có kế nối mạng, với một máy chủ ở nơi khác. Có lưu trữ sẵn các nội dung học tập dạng số và phần mềm cần thiết. Để có thể tương tác (hỏi/ yêu cầu/ ra đề) với học viên […]

Đào tạo nội bộ trong doanh nghiêp
Ứng dụng Edunow trong doanh nghiệp

Triển khai hệ thống đào tạo nội bộ là một khoản đầu tư dài hạn cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Đầu tư cho nhân sự chính là khoản đầu tư cho tương lai sinh lời nhất của Doanh nghiệp Edunow là hệ thống đào tạo nội bộ lý tưởng để giải […]

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Đào tạo nội bộ trong doanh nghiêp
Ứng dụng Edunow trong doanh nghiệp
0986354152